tất toán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Thông báo tất toán hợp đồng tháng 11/2020

Kính gửi: Quý Thành viên, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 RBEX20 Xăng RBOB 11/2020 28/10/2020 Trước 02:00 ngày 27/10/2020
2 ZFTX20 Cao su TSR 20 11/2020 30/10/2020 Trước 15:00 ngày 28/10/2020
3 ZSEX20 Đậu Tương 11/2020 30/10/2020 Trước 23:20 ngày 28/10/2020
4 XBX20 Đậu Tương Mini 11/2020 30/10/2020 Trước 23:45 ngày 28/10/2020
5 CPEX20 Đồng 11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
6 PLEX20 Bạch kim 11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
7 SIEX20 Bạc 11/2020 30/10/2020 Trước 02:00 ngày 29/10/2020
8 FEFV20 Quặng sắt 10/2020 30/10/2020 Trước 02:15 ngày 29/10/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

error: Alert: Content is protected !!