Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 01/2024 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 01/2024 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCG24 Đồng mini 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
2 MHGG24 Đồng micro 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
3 BMH24 Dầu Brent mini 3/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
4 RBEG24 Xăng RBOB 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
5 QOH24 Dầu Brent 3/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 26/01/2024
6 QWH24 Đường trắng 3/24 14/02/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
7 SIEG24 Bạc 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
8 SILG24 Bạc micro 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
9 CPEG24 Đồng 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
10 PLEG24 Bạch kim 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEF24 Bạc 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
2 SILF24 Bạc micro 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
3 CPEF24 Đồng 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
4 MQCG24 Đồng mini 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
5 MHGG24 Đồng micro 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
6 PLEF24 Bạch kim 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
7 NGEG24 Khí tự nhiên 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
8 QWH24 Đường trắng 3/24 14/02/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
9 QOH24 Dầu Brent 3/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
10 BMH24 Dầu Brent mini 3/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
11 RBEG24 Xăng RBOB 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
12 MPOG24 Dầu cọ thô 2/24 15/02/2024 Trước 15:00 ngày 30/01/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!