thong bao tat toan hop dong thang 2 2024 dot 2

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 02/2024 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 02/2024 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQIH24 Bạc mini 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
2 MQCH24 Đồng mini 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
3 MHGH24 Đồng micro 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
4 BMJ24 Dầu Brent mini 4/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
5 RBEH24 Xăng RBOB 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
6 QOJ24 Dầu Brent 4/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 26/02/2024
7 SBEH24 Đường 11 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
8 SIEH24 Bạc 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
9 SILH24 Bạc micro 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
10 CPEH24 Đồng 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
11 PLEH24 Bạch kim 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
12 XBH24 Đậu tương mini 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
13 ZREH24 Gạo thô 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
14 XWH24 Lúa mỳ mini 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
15 KWEH24 Lúa mỳ Kansas 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
16 XCH24 Ngô mini 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
17 ZLEH24 Dầu đậu tương 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 28/02/2024
18 ZSEH24 Đậu tương 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 28/02/2024
19 ZMEH24 Khô đậu tương 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 28/02/2024
20 ZWAH24 Lúa mỳ 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 28/02/2024
21 ZCEH24 Ngô 3/24 29/02/2024 Trước 22:00 ngày 28/02/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEG24 Bạc 2/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
2 MQIH24 Bạc mini 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
3 SILG24 Bạc micro 2/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
4 CPEG24 Đồng 2/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
5 MQCH24 Đồng mini 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
6 MHGH24 Đồng micro 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
7 PLEG24 Bạch kim 2/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
8 NGEH24 Khí tự nhiên 3/24 27/02/2024 Trước 21:00 ngày 23/02/2024
9 CCEH24 Ca cao 3/24 13/03/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
10 SBEH24 Đường 11 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
11 QOJ24 Dầu Brent 4/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
12 BMJ24 Dầu Brent mini 4/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
13 RBEH24 Xăng RBOB 3/24 29/02/2024 Trước 21:00 ngày 27/02/2024
14 XBH24 Đậu tương mini 3/24 14/03/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
15 XWH24 Lúa mỳ mini 3/24 14/03/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
16 XCH24 Ngô mini 3/24 14/03/2024 Trước 22:00 ngày 27/02/2024
17 MPOH24 Dầu cọ thô 3/24 15/03/2024 Trước 15:00 ngày 28/02/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!