thong bao tat toan hop dong thang 3 2024 dot 1

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 03/2024 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 03/2024 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPH24 Dầu ít lưu huỳnh 3/24 08/3/2024 Trước 21:00 ngày 06/03/2024
2 TRUH24 Cao su RSS3 3/24 25/3/2024 Trước 15:00 ngày 07/03/2024
3 ZFTJ24 Cao su TSR20 4/24 28/3/2024 Trước 15:00 ngày 12/03/2024
4 FEFH24 Quặng sắt 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
5 MPOJ24 Dầu cọ thô 4/24 29/3/2024 Trước 15:00 ngày 13/03/2024
6 NQMJ24 Dầu WTI mini 4/24 15/3/2024 Trước 21:00 ngày 13/03/2024
7 MCLEJ24 Dầu WTI micro 4/24 15/3/2024 Trước 21:00 ngày 13/03/2024
8 CLEJ24 Dầu WTI 4/24 18/3/2024 Trước 21:00 ngày 15/03/2024
9 NQGJ24 Khí tự nhiên mini 4/24 21/3/2024 Trước 21:00 ngày 19/03/2024
10 NGEJ24 Khí tự nhiên 4/24 22/3/2024 Trước 21:00 ngày 20/03/2024
11 SSRH24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
12 SSCH24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
13 LHCH24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUH24 Cao su RSS3 3/24 25/3/2024 Trước 15:00 ngày 07/03/2024
2 QPH24 Dầu ít lưu huỳnh 3/24 12/3/2024 Trước 21:00 ngày 08/03/2024
3 ZFTJ24 Cao su TSR20 4/24 28/3/2024 Trước 15:00 ngày 12/03/2024
4 ZLEH24 Dầu đậu tương 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
5 ZSEH24 Đậu tương 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
6 ZREH24 Gạo thô 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
7 ZMEH24 Khô đậu tương 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
8 ZWAH24 Lúa mỳ 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
9 KWEH24 Lúa mỳ Kansas 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
10 ZCEH24 Ngô 3/24 14/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
11 FEFH24 Quặng sắt 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 12/03/2024
12 KCEH24 Cà phê Arabica 3/24 18/3/2024 Trước 21:00 ngày 14/03/2024
13 NQMJ24 Dầu WTI mini 4/24 19/3/2024 Trước 21:00 ngày 15/03/2024
14 MCLEJ24 Dầu WTI micro 4/24 19/3/2024 Trước 21:00 ngày 15/03/2024
15 CLEJ24 Dầu WTI 4/24 20/3/2024 Trước 21:00 ngày 18/03/2024
16 SSRH24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
17 SSCH24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
18 LHCH24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/24 28/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024
19 NQGJ24 Khí tự nhiên mini 4/24 25/3/2024 Trước 21:00 ngày 21/03/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!