Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 04/2024 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2024 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QOM24 Dầu Brent 6/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 25/04/2024
2 XBK24 Đậu tương mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
3 ZREK24 Gạo thô 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
4 XWK24 Lúa mỳ mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
5 KWEK24 Lúa mỳ Kansas 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
6 XCK24 Ngô mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
7 SBEK24 Đường 11 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
8 SIEK24 Bạc 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
9 SILK24 Bạc micro 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
10 CPEK24 Đồng 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
11 PLEK24 Bạch kim 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
12 ZLEK24 Dầu đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
13 ZSEK24 Đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
14 ZMEK24 Khô đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
15 ZWAK24 Lúa mỳ 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
16 ZCEK24 Ngô 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 LRCK24 Cà phê Robusta 5/24 24/05/2024 Trước 21:00 ngày 25/04/2024
2 SBEK24 Đường 11 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
3 QOM24 Dầu Brent 6/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
4 BMM24 Dầu Brent mini 6/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
5 RBEK24 Xăng RBOB 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
6 XBK24 Đậu tương mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
7 XCK24 Ngô mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
8 XWK24 Lúa mỳ mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
9 MPOK24 Dầu cọ thô 5/24 15/05/2024 Trước 15:00 ngày 29/04/2024
10 CCEK24 Ca cao 5/24 15/05/2024 Trước 21:00 ngày 30/04/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!