tat-toan-hop-dong-thang-05-2023-dot-2

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 05/2023 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 05/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 BMN23 Dầu Brent mini 07/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/05/2023
2 RBEM23 Xăng RBOB 06/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/05/2023
3 QON23 Dầu Brent 07/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 26/05/2023
4 MPOM23 Dầu cọ thô 06/2023 31/05/2023 Trước 15:00 ngày 29/05/2023
5 SIEM23 Bạc 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
6 SILM23 Bạc micro 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
7 CPEM23 Đồng 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
8 PLEM23 Bạch kim 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEK23 Bạc 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
2 SILK23 Bạc micro 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
3 CPEK23 Đồng 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
4 MQCM23 Đồng mini 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
5 MHGM23 Đồng micro 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
6 PLEK23 Bạch kim 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
7 NGEM23 Khí tự nhiên 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
8 QON23 Dầu Brent 07/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
9 BMN23 Dầu Brent mini 07/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
10 RBEM23 Xăng RBOB 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!