Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 07/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPN23 Dầu ít lưu huỳnh 07/23 10/7/2023 Trước 21:00 ngày 06/07/2023
2 TRUN23 Cao su RSS3 07/23 25/07/2023 Trước 15:00 ngày 07/07/2023
3 QWQ23 Đường trắng 08/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
4 ZFTQ23 Cao su TSR20 08/23 31/07/2023 Trước 15:00 ngày 13/07/2023
5 FEFN23 Quặng sắt 07/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 13/07/2023
6 NQMQ23 Dầu WTI Mini 08/23 17/07/2023 Trước 21:00 ngày 13/07/2023
7 MCLEQ23 Dầu WTI micro 08/23 17/07/2023 Trước 21:00 ngày 13/07/2023
8 CLEQ23 Dầu WTI 08/23 18/07/2023 Trước 21:00 ngày 17/07/2023
9 NQGQ23 Khí tự nhiên mini 08/23 24/07/2023 Trước 21:00 ngày 20/07/2023
10 NGEQ23 Khí tự nhiên 08/23 25/07/2023 Trước 21:00 ngày 21/07/2023
  •  Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUN23 Cao su RSS3 07/23 25/07/2023 Trước 15:00 ngày 07/07/2023
2 QPN23 Dầu ít lưu huỳnh 07/23 12/7/2023 Trước 21:00 ngày 10/07/2023
3 MPON23 Dầu cọ thô 07/23 14/07/2023 Trước 15:00 ngày 12/07/2023
4 ZLEN23 Dầu đậu tương 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
5 ZMEN23 Khô đậu tương 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
6 ZWAN23 Lúa mỳ 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
7 ZCEN23 Ngô 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
8 ZSEN23 Đậu tương 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
9 KWEN23 Lúa mỳ Kansas 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
10 ZREN23 Gạo thô  07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
11 QWQ23 Đường trắng 08/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
12 CCEN23 Ca cao 07/23 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 12/07/2023
13 ZFTQ23 Cao su TSR20 08/23 31/07/2023 Trước 15:00 ngày 13/07/2023
14 FEFN23 Quặng sắt 07/23 31/07/2023 Trước 21:00 ngày 13/07/2023
15 KCEN23 Cà phê Arabica 07/23 19/07/2023 Trước 21:00 ngày 17/07/2023
16 NQMQ23 Dầu WTI Mini 08/23 19/07/2023 Trước 21:00 ngày 17/07/2023
17 MCLEQ23 Dầu WTI micro 08/23 19/07/2023 Trước 21:00 ngày 17/07/2023
18 CLEQ23 Dầu WTI 08/23 20/07/2023 Trước 21:00 ngày 18/07/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/6/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!