Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2023 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQIF24 Bạc mini 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
2 MQCF24 Đồng mini 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
3 MHGF24 Đồng micro 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
4 QOG24 Dầu Brent 02/24 26/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
5 RBEF24 Xăng RBOB 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
6 XBF24 Đậu tương mini 01/24 29/12/2023 Trước 22:00 ngày 27/12/2023
7 ZREF24 Gạo thô 01/24 29/12/2023 Trước 22:00 ngày 27/12/2023
8 SIEF24 Bạc 01/24 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
9 SILF24 Bạc micro 01/24 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
10 CPEF24 Đồng 01/24 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
11 PLEF24 Bạch kim 01/24 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
12 ZLEF24 Dầu đậu tương 01/24 29/12/2023 Trước 22:00 ngày 28/12/2023
13 ZSEF24 Đậu tương 01/24 29/12/2023 Trước 22:00 ngày 28/12/2023
14 ZMEF24 Khô đậu tương 01/24 29/12/2023 Trước 22:00 ngày 28/12/2023
15 AHDD12F24 Nhôm LME 12/01/24 10/1/2024 Trước 21:00 ngày 03/01/2024
16 CADD23F24 Đồng LME 23/01/24 19/01/2024 Trước 21:00 ngày 12/01/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEZ23 Bạc 12/23 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
2 MQIF24 Bạc mini 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
3 SILZ23 Bạc micro 12/23 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
4 CPEZ23 Đồng 12/23 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
5 MQCF24 Đồng mini 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
6 MHGF24 Đồng micro 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
7 PLEZ23 Bạch kim 12/23 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
8 NGEF24 Khí tự nhiên 01/24 27/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
9 QOG24 Dầu Brent 02/24 28/12/2023 Trước 21:00 ngày 26/12/2023
10 BMG24 Dầu Brent mini 02/24 28/12/2023 Trước 21:00 ngày 26/12/2023
11 LRCF24 Cà phê Robusta 01/24 25/01/2024 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
12 RBEF24 Xăng RBOB 01/24 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 27/12/2023
13 XBF24 Đậu tương mini 01/24 12/1/2024 Trước 22:00 ngày 27/12/2023
14 MPOF24 Dầu cọ thô 01/24 15/01/2024 Trước 15:00 ngày 28/12/2023
15 AHDD12F24 Nhôm LME 12/01/24 10/1/2024 Trước 21:00 ngày 03/01/2024
16 AHDD23F24 Đồng LME 23/01/24 19/01/2024 Trước 21:00 ngày 12/01/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 844/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/9/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!