Tất Toán Hợp Đồng 6/2022 – Đợt 2

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 6/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 KCEN22 Cà phê Arabica 07/2022 22/06/2022 Trước 21:00 ngày 21/06/2022
2 NQGN22 Khí tự nhiên mini 07/2022 23/06/2022 Trước 21:00 ngày 21/06/2022
3 CCEN22 Ca cao
07/2022
24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
4 CTEN22 Bông sợi 07/2022 24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
5 NGEN22 Khí tự nhiên 07/2022 24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
6 LRCN22 Cà phê Robusta 07/2022 27/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7 BMQ22 Dầu Brent mini 08/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
8 RBEN22 Xăng RBOB 07/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
9 QOQ22 Dầu Brent 08/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 27/06/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CTEN22 Bông sợi 07/2022 7/7/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
2 NQGN22 Khí tự nhiên mini 07/2022 27/06/2022 Trước 21:00 ngày 23/06/2022
3 LRCN22 Cà phê Robusta 07/2022 25/07/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
4 SIEM22 Bạc
06/2022
28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
5 CPEM22 Đồng
06/2022
28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
6 PLEM22 Bạch kim 06/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7 NGEN22 Khí tự nhiên 07/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!