Tất Toán Hợp Đồng Tháng 7/2022 – Đợt 2

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 7/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 07/2022 – đợt 2 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTQ22 Cao su TSR20 08/2022 29/07/2022 Trước 15:00 ngày 13/07/2022
2 QWQ22 Đường trắng 08/2022 15/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
3 NQMQ22 Dầu WTI mini 08/2022 15/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
4 MCLEQ22 Dầu WTI micro 08/2022 15/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
5 FEFN22 Quặng sắt 07/2022 29/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
6 CLEQ22 Dầu WTI 08/2022 18/07/2022 Trước 21:00 ngày 15/07/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 ZLEN22 Dầu đậu tương 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
2 ZSEN22 Đậu tương 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
3 ZREN22 Gạo thô 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
4 ZMEN22 Khô đậu tương 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
5 ZWAN22 Lúa mỳ

07/2022

14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
6 KWEN22 Lúa mỳ Kansas 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
7 ZCEN22 Ngô

07/2022

14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
8 CCEN22 Ca cao

07/2022

14/07/2022 Trước 21:00 ngày 12/07/2022
9 MPON22 Dầu cọ thô 07/2022 15/07/2022 Trước 15:00 ngày 13/07/2022
10 ZFTQ22 Cao su TSR20 08/2022 29/07/2022 Trước 15:00 ngày 13/07/2022
11 QWQ22 Đường trắng 08/2022 15/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
12 FEFN22 Quặng sắt 07/2022 29/07/2022 Trước 21:00 ngày 13/07/2022
13 KCEN22 Cà phê Arabica 07/2022 19/07/2022 Trước 21:00 ngày 15/07/2022
14 NQMQ22 Dầu WTI mini 08/2022 19/07/2022 Trước 21:00 ngày 15/07/2022
15 MCLEQ22 Dầu WTI micro 08/2022 19/07/2022 Trước 21:00 ngày 15/07/2022
16 CLEQ22 Dầu WTI 08/2022 20/07/2022 Trước 21:00 ngày 18/07/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!