Thông Báo Thay Đổi Hạn Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 22/02/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22/02/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Đồng thay đổi.

Trân trọng.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng Kim loại COMEX 5,500 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!