Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 05.05.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/05/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Ngô, Ngô mini, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Dầu đậu tương CBOT 2,420 USD
2 Đậu tương CBOT 4,510 USD
3 Đậu tương mini CBOT 902 USD
4 Khô đậu tương CBOT 3,300 USD
5 Ngô CBOT 2,255 USD
6 Ngô mini CBOT 451 USD
7 Cao su RSS3 OSE 96,500 JPY
8 Quặng sắt SGX 2,024 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!