Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 06.04.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/04/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Đậu tương CBOT 3,685 USD
2 Đậu tương mini CBOT 737 USD
3 Khô đậu tương CBOT 2,750 USD
4 Cao su RSS3 OSE 98,500 JPY
5 Quặng sắt SGX 1,760 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!