Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 10.03.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/03/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao Su RSS3 và Xăng pha chế RBOB thay đổi.

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Cao Su RSS3 TRU OSE 106,000  JPY
2 Xăng pha chế RBOB RBE NYMEX 5,550  USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!