Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 08.03.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Đồng thay đổi.

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Đồng CPE COMEX 6,050 USD

 

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!