Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 10.05.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/05/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Ngô, Ngô mini, Dầu cọ thô thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Dầu đậu tương CBOT 2,530 USD
2 Ngô CBOT 2,338 USD
3 Ngô mini CBOT 468 USD
4 Dầu cọ thô BMDX 6,600 MYR

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!