Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 11.05.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/05/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3, Bạch kim thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Cao su RSS3 OSE 102,000 JPY
2 Bạch kim NYMEX 4,400 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!