Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 17.05.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/05/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Đường 11, Bạc, Đồng, Quặng sắt, Xăng pha chế RBOB thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Đường 11 ICE US 1,232 USD
2 Bạc COMEX 16,500 USD
3 Đồng COMEX 7,260 USD
4 Quặng sắt SGX 2,640 USD
5 Xăng pha chế RBOB NYMEX 6,710 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!