Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 20.04.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/04/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Cao su RSS3 OSE 93,000 JPY
2 Quặng sắt SGX 1,848 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!