Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 23.03.2021

Kính gửi : Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/03/2021.

Lưu ý : Cao su RSS3, Dầu thô, Dầu thô WTI, Khí tự nhiên thay đổi

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Cao Su RSS3 OSE 103,000 JPY
2 Khí tự nhiên NYMEX 2,200 USD
3 Dầu thô ICE US 5,610 USD
4 Dầu WTI mini ICE US 2,805 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!