Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 24.02.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Đường, Cao su RSS3 thay đổi.

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
1 Đường 11 SBE Nguyên Liệu Công Nghiệp ICE US 1,294 USD
2 Cao Su RSS3 TRS Nguyên Liệu Công Nghiệp OSE 104,000 JPY

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!