Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 30.04.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/04/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Ngô, Ngô mini thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Lúa mỳ CBOT 2,530 USD
2 Lúa mỳ mini CBOT 506 USD
3 Ngô CBOT 2,090 USD
4 Ngô mini CBOT 418 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!