Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 03/02/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/02/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Cao su RSS3, Bạc, Đồng, Bạch kim, Khí tự nhiên thay đổi.

Trân trọng,

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Cao su RSS3 Nguyên liệu Công nghiệp OSE 96,000 JPY
2 Bạch kim Kim loại NYMEX 3,960 USD
3 Bạc Kim loại COMEX 18,150 USD
4 Đồng Kim loại COMEX 5,060 USD
5 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 3,465 USD

Xem chi tiết tại đây.

 

error: Alert: Content is protected !!