Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 18/02/2021

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/02/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Ca cao, Cao su RSS3, Bạch kim thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1 Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2,365 USD
2 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 94,500 JPY
3 Bạch kim Kim loại NYMEX 4,840 USD

Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

 

error: Alert: Content is protected !!