Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 27-01-2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương thay đổi.

Trân trọng,

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 1,540 USD
2 Ngô mini Nông sản CBOT 308 USD
3 Đậu tương Nông sản CBOT 3,300 USD
4 Đậu tương mini Nông sản CBOT 660 USD
5 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,310 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!