Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Sản Phẩm Ngày 08/02/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/02/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini thay đổi.

Trân trọng.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 1,650 USD
2 Ngô mini Nông sản CBOT 330 USD
3 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 1,705 USD
4 Lúa mỳ Nông sản CBOT 2,090 USD
5 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 418 USD

Xem chi tiết tại đây.

 

error: Alert: Content is protected !!