Thông Báo: Thay Đổi Mức Ký Quỹ Cao Su RSS3, TSR20 Và Biên Độ Giá Giao Dịch

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng:

1. Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/11/2020

ký quỹ hàng hóa phái sinh

=> Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

2. Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn háng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

error: Alert: Content is protected !!