Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch Của Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hóa Ngày 26/10/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/11/2021.

Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/thoi-gian-giao-dich/

error: