Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 03/2021 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT
Mã Hợp đồng
Tên hợp đồng
Ngày thông báo đầu tiên
Thời hạn phải tất toán
1
CLEH21
Dầu WTI 03/2021
18/02/2021
Trước 03:00 ngày 17/02/2021
2
NQMH21
Dầu WTI mini 03/2021
17/02/2021
Trước 03:00 ngày 16/02/2021
3
KCEH21
Cà phê Aribica 03/2021
18/02/2021
Trước 23:30 ngày 16/02/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

error: Alert: Content is protected !!