Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 04/2021 – Đợt 3

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 RBEJ21 Xăng RBOB 04/2021 29/03/2021 Trước 02:00 ngày 26/03/2021
2 ZFTJ21 Cao su TSR20 04/2021 31/03/2021 Trước 15:00 ngày 29/03/2021
3 SIEJ21 Bạc 04/2021 31/03/2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
4 CPEJ21 Đồng 04/2021 31/03/2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
5 PLEJ21 Bạch kim 04/2021 31/03/2021 Trước 02:00 ngày 30/03/2021
6 FEFH21 Quặng sắt 03/2021 31/03/2021 Trước 02:15 ngày 30/03/2021

Trân trọng.

error: Alert: Content is protected !!