Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 05/2021 – Đợt 1

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMK21 Dầu WTI Mini 05/2021 15/04/2021 Trước 02:00 ngày 14/04/2021
2 TRUJ21 Cao su RSS3 04/2021 16/04/2021 Trước 15:00 ngày 14/04/2021
3 CLEK21 Dầu WTI 05/2021 16/04/2021 Trước 02:00 ngày 15/04/2021

 

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

error: Alert: Content is protected !!