Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 06/2021 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 SIEM21 Bạc 06/2021 28/05/2021 Trước 02:00 ngày 27/05/2021
2 CPEM21 Đồng 06/2021 28/05/2021 Trước 02:00 ngày 27/05/2021
3 MPOM21 Dầu cọ thô 06/2021 31/05/2021 Trước 15:00 ngày 27/05/2021
4 ZFTM21 Cao su TSR20 06/2021 31/05/2021 Trước 15:00 ngày 27/05/2021
5 FEFK21 Quặng sắt 05/2021 31/05/2021 Trước 02:15 ngày 28/05/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

error: Alert: Content is protected !!