Thông Báo Về Hoạt Động Nâng Cấp Hệ Thống M-system

Căn cứ theo Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về kế hoạch nâng cấp hệ thống M-system vào cuối tuần này, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 8h00 đến 17h00 thứ 7 ngày 20/03/2021.
Trong thời gian tiến hành nâng cấp hệ thống, việc đăng nhập M-system có thể bị gián đoạn. Sau khoảng thời gian này hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Trân trọng.

error: Alert: Content is protected !!