Xác nhận tiếp tục đăng ký hoặc hủy sử dụng tài khoản CQG  Phí kết nối dữ liệu tới các Sở giao dịch quốc tế (không bắt buộc)


  1. CME Group (Bundle) [CBOT, COMEX, NYMEX] Không kết nối950.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)90.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  2. (*) Gói CME Group đã bao gồm 3 sàn CBOT, COMEX, NYMEX; nếu đã chọn CME Group vui lòng không kết nối các sàn CBOT, COMEX, NYMEX

  3. CBOT Không kết nối340.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  4. COMEX Không kết nối340.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  5. NYMEX Không kết nối340.000 VND ( Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)30.000 VND ( Chỉ hiện giá - TB)
  6. ICE EU 3.900.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  7. ICE US 3.470.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  8. SGX 540.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)
  9. TOCOM 830.000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD)


  Tôi đã hiểu và đồng ý thay đổi thông tin đăng ký và gói kết nối dữ liệu CQG


  Tôi đã hiểu và đồng ý thay đổi thông tin đăng ký và gói kết nối dữ liệu CQG