Mở tài khoản chính thức

Thông tin môi giới

Loại hình tài khoản *

Thông tin cá nhân

Thông tin doanh nghiệp

Theo giấy ủy quyền (nếu có) :
Maximum upload size: 10MB
Maximum upload size: 10MB
Maximum upload size: 10MB
Maximum upload size: 10MB
Maximum upload size: 10MB
Maximum upload size: 10MB

Thông tin tài khoản ngân hàng (chính chủ)

Đăng ký mở tài khoản CQG (bắt buộc)- Phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh : 720.000đ

*Gói CQG cơ bản giúp quý khách truy cập phần mềm và thực hiện đặt lệnh (Không bao gồm xem giá)

*Hiện tại GCL đang hỗ trợ khách hàng 50% phí CQG (=365.000đ) và 90.000đ phí kết nối tới các sàn CME Group (Xem giá các sản phẩm trong các sàn này).

Thông tin chi tiết: CQG là gì? - Xem thêm: Hỗ trợ phí đăng ký CQG

Kết nối dữ liệu tới các sàn giao dịch Quốc tế - hiện giá, cung cầu thị trường (không bắt buộc)

1. CME Group (Bundle) [CBOT, CME, COMEX, NYMEX]
1.1 CBOT
1.2 COMEX
1.3 NYMEX
2. ICE EU
3. ICE US
4. SGX
5. TOCOM
6. BMD