Hình chụp CMND mặt trước:
Hình chụp CMND mặt sau:
Print Friendly, PDF & Email