khai trương Gò Vấp
sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Thông báo ngày đáo hạn các hợp đồng

Hợp đồng sắp đến ngày thông báo đầu tiên Ngày thông báo đầu tiên Ngày cuối cùng phải tất toán
Cà phê Robusta 11/2019 (LRCX19) 28/10/2019 22h30 ngày 24/10/2019
Đậu tương 11/2019 (ZSEX19) 31/10/2019 23h30 ngày 29/10/2019
Đậu tương Mini 11/2019 (XBX19) 31/10/2019 23h30 ngày 29/10/2019
Đồng Comex 11/2019 (CPEX19) 31/10/2019 23h30 ngày 29/10/2019

CÁC DANH MỤC Đầu tư tại gia cát lợi

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Bảng giá trực tuyến