Upload bổ sung hợp đồng
Chọn loại
Maximum upload size: 516MB
(Chữ kí này chỉ dành cho hợp đồng online, quý khách vẫn phải gửi bản hợp đồng giấy về công ty)

Thông tin cá nhân

Thông tin doanh nghiệp

CMND

Thông tin tài khoản ngân hàng (chính chủ)