Hình chụp CMND mặt trước:
Hình chụp CMND mặt sau:

 

Print Friendly, PDF & Email