Phân tích kỹ thuật Bạc | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
Tháng Sáu 24, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Bạc kì hạn 09/2019 ngày 24/6/2019

Phân tích cơ bản Vàng Comex tháng 8 (GCQ19) vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Bạc kỳ hạn tháng 5 ngày 01/04

Phân tích cơ bản Bạc kỳ hạn tháng 5 Bạc đóng cửa tăng +0.137 (+ 0,91%). Giá […]
error: Content is protected !!