PHÂN TÍCH GIÁ CA CAO THEO THỜI GIAN THỰC

PHÂN TÍCH GIÁ CA CAO THEO NGÀY - THÁNG - NĂM - CÁN CÂN MUA BÁN


Ngày đăng ký giao nhận: 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên: 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng: 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Phương thức thanh toán: Giao nhận vật chất