Phân tích kỹ thuật đậu nành - Giá thị trường đậu nành | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi

Phân tích kỹ thuật đậu nành - Giá thị trường đậu nành

Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu tương yếu dần vào cuối ngày để […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 29/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng đến 2 […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 28/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã giảm từ 12 […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 27/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã đóng cửa phiên thứ ba […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã kết thúc phiên […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng 4 đến […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ Tư […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết phiên vào thứ ba […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đóng cửa với mức giảm 3 […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã tăng 9 đến 10 ¾ […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ năm […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kết thúc phiên giao dịch thứ […]
error: Content is protected !!