Bài 7: Fibonacci và ứng dụng trong phân tích đầu tư hàng hoá

Bài 7: Khái niệm Fibonacci và ứng dụng vào Phân tích Đầu tư Hàng Hóa

bài trước chúng ta đã học cách đếm ng Elliott, sau khi phát hiện ra thuyết song Elliott thì người ta phát hiện ra 1 mối tương quan trùng hợp kỳ . Đó song Elliott cũng tuân theo quy luật của dãy sốFibonacci.

Fibonacci là 1 dãy số như sau:

Dãy số huyền thoại 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… bắt đầu từ số 0 1, từ số thứ 3 được tínhbằng tổng 2 số liền kề trước đó

Mỗi số trong dãy có tỷ lệ 61.8% của số tiếp theo, và 38.2% của số tiếp theo nữa, và 23.6% tiếp nữa. .

Fibonacci retracement levels: 61.8, 38.2, 23.6.

Fibonacci xuất hiệnmọi nơi trong đời sống.

 

Ứng dụng tỉ lệ Fibonacci trong thị trường tài chính

Trong các sóng điều chỉnh của 1 xu hướng mạnhtrước đó thì thường hồi về các mực Fibonacci 23.6, 38.2, 50, 61.8
Giả sử 1 người có 100$ trong ví, anh ta muốn tiêu tiền. Theo tâm lý học, khi tiêu hết 50% (50$) sẽ tiêu chậm lại, hết 61.8% (61.8$) sẽ lại chậm hơn nữa, vì sắp hết tiền, chỉ còn 38.2$. Khi xu hướng điều chỉnh càng điều chỉnh theo các tỷ lệ trên, thì giá sẽ càng điều chỉnh chậm lại và quay đầu.
Ăn sóng hồi với Fibonacci
Xác định điểm bắt đầu và điểm dừng tạm thời của 1 xu hướng.
Vẽ Fibonacci và bắt đáy ở các đường: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618;

Ăn sóng hồi với Fibonacci Xu hướng tăng

Ăn sóng hồi với Fibonacci Xu hướng giảm

Xác định hỗ trợ kháng cự dùng Fibonacci