Giá tiêu 29/5/2019: Giá tiêu thế giới bật tăng hơn 3%, giá trong nước đứng yên | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi