Hàng Hóa Là Gì

Hàng Hóa Là Gì? Kiến Thức Đầu Tư Hàng Hóa

Hàng Hóa Là Gì? Hàng hóa là một khái niệm cơ bản và chung chung trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ khi nào chúng ta mua, tiêu dùng hoặc tham gia kinh doanh, chúng ta đều bắt gặp hàng hóa. Hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của con người và góp phần xây dựng và phát triển kinh tế. 

Hàng hóa đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng không chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở mà còn mang lại sự thoải mái và  mãn nguyện cho con người.Từ  sản phẩm công nghiệp đến hàng hóa dịch vụ, từ hàng hóa thông thường đến hàng hóa đặc thù, tất cả đều  góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

Hàng hóa không chỉ có ảnh hưởng lớn đến đời sống của từng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia và thế giới. Tạo việc làm, tạo thu nhập và đóng góp vào GDP của một quốc gia. Hàng hóa cũng có tác động đến môi trường và cộng đồng xã hội, gây ra các vấn đề như ô nhiễm và bất bình đẳng xã hội. Với vai trò và tầm quan trọng sống còn này, việc hiểu và nắm vững khái niệm về cái thiện là vô cùng quan trọng để có một tầm nhìn toàn diện về hàng hóa trong hệ thống kinh tế và cuộc sống hiện đại.

Khái niệm và đặc điểm của hàng hóa

Định nghĩa hàng hóa là gì

Hàng hóa là sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất, chế tạo hoặc cung cấp nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của người tiêu dùng. Chúng được trao đổi, mua bán và sử dụng cho mục đích thương mại.

Hàng Hóa Là Gì

Sự phân loại của hàng hóa

Hàng hóa có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Một trong những cách phân loại phổ biến nhất là dựa trên loài và nguồn gốc của nó. Theo quan điểm này,  có thể  chia hàng hoá thành các nhóm sau:  

  1. Hàng hoá nguyên liệu thô: Là những sản phẩm được dùng làm nguyên liệu để sản xuất ra hàng hoá khác. Ví dụ: gỗ, thép, dầu mỏ. 
  2. Thành phẩm: Đây là những sản phẩm đã trải qua toàn bộ quá trình sản xuất  và sẵn sàng để ăn hoặc sử dụng. Ví dụ: điện thoại di động, ô tô, quần áo.  
  3. Hàng hóa và dịch vụ: Là những dịch vụ được cung cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục.

Hàng Hóa Là Gì

Các đặc điểm chung của hàng hóa là gì?

Hàng hóa có những đặc tính nổi bật gồm:  

  1. Giá trị: Hàng hóa có giá trị và có thể  đo lường bằng đơn vị tiền tệ. Giá trị của hàng hóa phụ thuộc vào sự kết hợp giữa lao động, tài nguyên và công nghệ trong quá trình sản xuất.  
  2. Ngược lại với tài nguyên: Hàng hóa không được tạo ra thông qua việc tiêu dùng tài nguyên mà thông qua quá trình chuyển hóa và xử lý tài nguyên để tạo ra giá trị mới. 
  3. Khả năng trao đổi: Tài sản có thể được trao đổi hoặc chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác thông qua hoạt động thương mại.  
  4. Tính độc lập của người sản xuất: Hàng hóa tồn tại độc lập với người sản xuất và có thể được sở hữu và sử dụng bởi người tiêu dùng.  
  5. Thỏa mãn nhu cầu: Hàng hóa được sản xuất ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, mang lại tiện ích và sự hài lòng cho họ. Hiểu được những tính chất này giúp chúng ta hiểu rõ hơn tầm quan trọng và tác động của hàng hóa trong đời sống hàng ngày và hoạt động kinh tế.

Hàng hóa có mấy thuộc tính cơ bản?

Giá trị sử dụng 

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, bất kể nhu cầu đó được thỏa mãn một cách trực tiếp hay gián tiếp.  

Đặc điểm về giá trị sử dụng của hàng hóa:  

– Hàng hóa có thể có một hoặc nhiều giá trị sử dụng hoặc nhiều cách sử dụng khác nhau. Giá trị sử dụng của một vật không được xác định ngay mà được xác định dần dần khi khoa học và công nghệ phát triển.  

– Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do những phẩm chất tự nhiên của đối tượng quy định.  

– Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ được bộc lộ khi con người sử dụng hoặc tiêu dùng chúng (tiêu dùng cho sản xuất, tiêu dùng cho cá nhân), nó là nội dung vật chất của của cải, bất kể của cải đó dưới hình thức, kiểu xã hội nào… 

– Hàng hóa càng phong phú, đa dạng, hiện đại thì giá trị sử dụng càng cao.

Giá trị hàng hóa

Nếu đã là hàng hoá thì một vật tất yếu phải có giá trị thoả dụng. Nhưng không phải cái gì có giá trị sử dụng đều là hàng hóa. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hoá thì giá trị sử dụng của nó phải là cái được sản xuất ra để mua bán, trao đổi, điều đó cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong thương mại, giá trị sử dụng là giá cả của giá trị trao đổi.  Để hiểu được giá trị của hàng hoá trước hết phải bắt đầu từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là mối quan hệ về lượng, đó là lý do tại sao các giá trị sử dụng của một loại này được trao đổi để lấy các giá trị sử dụng của một loại khác.

Nếu hai đối tượng khác nhau có thể hoán đổi cho nhau, thì phải có một số điểm chung giữa chúng. Vì hàng hóa khác nhau về giá trị sử dụng nên không thể đo lường bằng giá trị sử dụng của chúng. Các hàng hóa khác nhau có một đặc điểm chung khiến chúng có thể so sánh được trong trao đổi: hàng hóa là sản phẩm của lao động, sản phẩm của lao động là sản phẩm của lao động xã hội. Về cơ bản, bằng cách trao đổi hàng hóa với nhau, các chủ thể trao đổi sức lao động chứa đựng trong hàng hóa.

Ví dụ: 1 m vải = 1 kg giấy

Trong ví dụ trên, giả sử người thợ dệt làm ra được 1 m vải mất 5 giờ, người làm giấy làm ra 1 kg giấy cũng mất 5 giờ. Trao đổi 1 m vải lấy 1 kg giấy thực chất là trao đổi 5 giờ lao động sản xuất ra 1 m vải với 5 giờ lao động sản xuất ra 1 kg giấy. Như vậy, hao phí để sản xuất ra hàng hóa là cơ sở chung của trao đổi gọi là giá trị hàng hóa.

Đặc trưng của giá trị hàng hóa là gì?

– Giá trị là đặc tính xã hội của hàng hóa.  

– Giá trị là một phạm trù lịch sử, tức là nó chỉ tồn tại trong những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hoá.  

– Giá trị của hàng hoá biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, tức là quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá đó. Trong nền kinh tế dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, mối quan hệ kinh tế giữa con người với con người được biểu hiện thành mối quan hệ giữa vật với vật. Hiện tượng  thống trị được gọi là  sùng bái hàng hóa. Khi tiền  xuất hiện, đỉnh cao của sự sùng bái  hàng hóa năm  là sự sùng bái tiền bạc. 

Hàng Hóa Là Gì

Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

Quan hệ thống nhất

Giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa tồn tại song song với nhau trong một sản phẩm. Nếu một vật chỉ có giá trị sử dụng mà không có giá trị hàng hóa thì vật đó không được coi là hàng hóa.  

Ngược lại, vật có giá trị nhưng không có công dụng thì không thể thoả mãn nhu cầu của người sử dụng và không thể trở thành hàng hoá.

Quan hệ đối lập

Thứ nhất, hàng hóa khác nhau về chất về giá trị sử dụng. Ví dụ: vải may quần áo, gạo lương thực, sắt thép xây dựng…  Mặt khác, hàng hoá có chất lượng như nhau về giá trị.Chúng đều là  kết tinh của hao phí lao động hoặc là sự vật chất của lao động. Tiếp theo, quá trình phát hiện ra giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa được tách biệt về mặt thời gian và không gian. 

Chi tiết:  

– Giá trị được hiển thị trong quá trình lưu thông và xảy ra đầu tiên.  

– Giá trị sử dụng phát sinh sau và hiện hữu cùng với tiêu dùng.  

Người làm ra sản phẩm quan tâm đến giá trị của sản phẩm, nhưng để đạt được điều đó  họ cũng phải quan tâm đến công dụng. Ngược lại, người tiêu dùng thường quan tâm đến công dụng, tiện ích của món hàng mình mua xem nó có đáp ứng được nhu cầu của mình hay không. Tuy nhiên, để được hưởng giá trị sử dụng của sản phẩm, người tiêu dùng phải trả cho người sản xuất giá trị tương ứng. Giống như việc bạn muốn mua một chiếc ấm để đun nước, bạn phải trả một số tiền tương đương để nhận lại sản phẩm này. Mâu thuẫn giữa hai  tính chất này của hàng hóa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng thặng dư.

Như vậy, qua bài viết trên chúng ta có thể hiểu được khái niệm Hàng Hóa Là Gì?. Đừng quên theo dõi website của Gia Cát Lợi để biết thêm các bài viết hay về kiến thức hàng hóa nhé!

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!