Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Quyền Chọn

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn là hai khái niệm quan trọng trong  tài chính và giao dịch. Cả hai loại hợp đồng đều được thiết kế để quản lý rủi ro và tạo cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính, hàng hóa và chứng khoán.   

Cả hai loại hợp đồng đều có lợi ích và rủi ro riêng và được các nhà đầu tư, doanh nghiệp và ngân hàng  sử dụng rộng rãi như một công cụ quản lý rủi ro và tạo lợi nhuận quan trọng. Hiểu biết về hợp đồng tương lai và quyền chọn là một phần quan trọng khi tham gia vào thị trường tài chính và giao dịch.

Hợp đồng kỳ hạn (Futures contract)

Hợp đồng kỳ hạn (Futures contract) là gì?

Hợp đồng kỳ hạn (Futures contract) là một thỏa thuận mua hoặc bán hợp đồng tương lai đối với một tài sản cụ thể ở một mức giá cố định và vào một thời điểm giao dịch được xác định trước. Người mua hợp đồng tương lai đồng ý mua tài sản tương lai và người bán đồng ý bán tài sản tương lai vào một ngày trong tương lai. Điều này tạo ra một nghĩa vụ pháp lý cho cả hai bên. Hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, hoặc sàn giao dịch hàng hóa, và bảo hiểm cho các nhà giao dịch.

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng kỳ hạn bao gồm

  1. Hàng hóa được giao dịch: Hợp đồng tương lai có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản bao gồm hàng hóa (vàng, dầu, ngô), chứng khoán (cổ phiếu, chỉ số chứng khoán) và thậm chí cả tiền tệ (hợp đồng tương lai  tỷ giá hối đoái).  
  2. Quy mô và Quy cách được chuẩn hóa: Hợp đồng tương lai có quy mô và quy cách được tiêu chuẩn hóa, đảm bảo tính thanh khoản và tính linh hoạt trong giao dịch trên thị trường.  3. Thời hạn và Chuyển đổi: Hợp đồng tương lai có thời hạn xác định, thường là trong một tháng cụ thể. Giao dịch tương lai diễn ra trên một sàn giao dịch nơi  người mua và người bán tương tác và  giao dịch.  
  3. Cam kết Mua và Bán và Đặt cọc: Người mua hợp đồng tương lai đồng ý mua tài sản tương lai, trong khi người bán đồng ý bán nó. Hai bên tham gia  giao dịch bắt buộc phải đặt một khoản tiền ký quỹ (margin) để bảo đảm cam kết và đảm bảo việc thanh toán  hợp đồng. 5. Lợi ích và Công dụng: Hợp đồng tương lai mang lại cho các nhà giao dịch các lợi ích bao gồm khả năng định hướng (speculation) để tận dụng các biến động giá và khả năng phòng ngừa rủi ro (hedging) để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.   

Hợp đồng tương lai đóng vai trò quan trọng trong việc định hình  giá cả, cung cầu và tạo  sự linh hoạt cho thị trường tài chính, thị trường hàng hóa. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường một công cụ quan trọng để quản lý rủi ro và tạo ra các cơ hội đầu tư.

Hợp đồng quyền chọn (Options contract)

Hợp đồng quyền chọn (Options contract) là gì?

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua (người nắm giữ quyền chọn) mua hoặc bán một tài sản cơ sở (chẳng hạn như chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ) ở một mức giá cố định (giá của một loại tiền tệ) trong một khoảng thời gian xác định. Đây là một loại hợp đồng quyền chọn, nghĩa là bên mua có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, còn bên bán có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng nếu cần thiết.   

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua (người nắm giữ quyền chọn) mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cố định trong một khoảng thời gian xác định. Người mua quyền chọn không có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng, nhưng có quyền thực hiện nó nếu anh ta chọn làm như vậy. Người bán quyền chọn có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng nếu người mua quyền chọn yêu cầu. Hợp đồng quyền chọn cung cấp các chiến lược đầu cơ, bảo hiểm và nhiều chiến lược giao dịch khác nhau như bảo hiểm rủi ro, lướt sóng.

Các đặc điểm quan trọng của hợp đồng quyền chọn bao gồm

  1. Đặc điểm của quyền chọn: Trong hợp đồng quyền chọn có hai loại quyền chọn chính là quyền mua (call option) và quyền bán (put option). Tùy chọn cuộc gọi cho phép người mua mua tài sản cơ sở ở mức giá cố định trong tương lai, trong khi quyền chọn bán cho phép người mua bán tài sản cơ sở ở mức giá cố định. 
  2. Thời hạn và rủi ro: Hợp đồng quyền chọn có thời hạn xác định, trong thời hạn đó người mua có quyền thực hiện hợp đồng. Người mua phải trả cho người bán quyền chọn một khoản tiền được gọi là phí quyền chọn để có quyền tận dụng hợp đồng.  
  3. Chiến lược và Sử dụng: Quyền chọn cung cấp cho người mua nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm bảo vệ quyền chọn bán, mua-ghi và xếp hàng. Những chiến lược này cho phép người mua tận dụng lợi thế của biến động giá và thu lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro.  
  4. Lợi ích và cách sử dụng: Quyền chọn cho phép người mua kiểm soát tài sản mà không cần phải mua hoặc bán hoàn toàn tài sản đó. Nó cung cấp điều hướng, bảo hiểm và tạo cơ hội đầu tư. Đối với người bán, hợp đồng quyền chọn cung cấp một cách để kiếm lợi nhuận bằng cách chấp nhận rủi ro và chấp nhận rủi ro khi thực hiện hợp đồng.   

Hợp đồng quyền chọn là một công cụ quan trọng để quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận trên thị trường tài chính. Nó cho phép người mua và người bán tận dụng các biến động giá  và tạo ra các chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu của họ.

So sánh và khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Dưới đây là bảng so sánh và khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn:

Tính chất Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng quyền chọn
Đặc điểm chung Cam kết mua bán tài sản tương lai với giá cố định và thời gian giao dịch xác định trước. Quyền nhưng không bắt buộc mua hoặc bán tài sản cơ bản với giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định.
Loại quyền Không có lựa chọn, cam kết mua/bán. Có quyền mua (call option) hoặc quyền bán (put option).
Thời hạn Thời hạn cố định, thường theo tháng. Thời hạn cố định, có thể theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.
Tiền chịu rủi ro Không có tiền chịu rủi ro, nhưng người mua và người bán phải duy trì tiền đặt cọc (margin). Người mua phải trả tiền chịu rủi ro (option premium) cho người bán để có quyền sử dụng hợp đồng.
Quyền và nghĩa vụ Người mua cam kết mua, người bán cam kết bán. Người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, thực hiện hợp đồng; người bán có nghĩa vụ, nhưng không quyền, thực hiện hợp đồng khi được yêu cầu.
Chiến lược giao dịch Thường được sử dụng để lướt sóng (speculation) và bảo hiểm (hedging). Cung cấp nhiều chiến lược giao dịch khác nhau như bảo vệ (protective put), mua chú thích (buy-write), lướt sóng bắt cặp (straddle), v.v.
Linh hoạt Thường ít linh hoạt hơn, không thể thay đổi điều khoản hợp đồng. Có thể linh hoạt, có thể điều chỉnh điểm strike, thời hạn hợp đồng, v.v. theo yêu cầu.
Rủi ro Có rủi ro tiềm ẩn do cam kết mua/bán tài sản tương lai. Người mua chịu rủi ro tiền chịu rủi ro (option premium) khi mua quyền chọn, trong khi người bán chịu rủi ro thực hiện hợp đồng khi được yêu cầu.
Mục đích sử dụng Thường được sử dụng để lướt sóng (speculation) và bảo hiểm (hedging) trong các thị trường tài chính và hàng hóa. Cung cấp khả năng lướt sóng, bảo hiểm và tạo ra cơ hội đầu tư trong các thị trường tài chính.

Tầm quan trọng của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Cả hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn đều có vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và đầu tư. Hợp đồng kỳ hạn (futures contract) được sử dụng để mua bán tài sản tương lai với giá và điều kiện đã thỏa thuận trước đó. Nó giúp giảm rủi ro giá và tạo điều kiện cho việc bảo vệ (hedging) và giao dịch tài sản. 

Hợp đồng quyền chọn (option contract) mang đến tính linh hoạt và khả năng lợi nhuận cao hơn. Người mua quyền chọn có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản từ người bán với giá đã thỏa thuận. Hợp đồng quyền chọn cho phép người mua tận dụng cơ hội thị trường và kiểm soát rủi ro một cách linh hoạt, đồng thời cũng cung cấp khả năng tạo lợi nhuận từ biến động giá.

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn

Tổng kết và nhận định cuối cùng về hai loại hợp đồng này

Cả hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn đều có vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tạo lợi nhuận trong thị trường tài chính. Hợp đồng kỳ hạn đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc bảo vệ giá và thực hiện kế hoạch dự báo với các tài sản tương lai. Hợp đồng quyền chọn mang lại linh hoạt và khả năng kiếm lợi nhuận từ biến động giá, đồng thời cũng là một công cụ tài chính mạnh mẽ cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Việc hiểu và sử dụng đúng cách cả hai loại hợp đồng này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng. Nắm vững các đặc điểm, ứng dụng và rủi ro của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn là cực kỳ quan trọng để đảm bảo quyết định đầu tư và giao dịch được thông suốt và hiệu quả.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!