Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

Hợp Đồng Tương Lai Hàng Hóa Là Gì? Giao Dịch Như Thế Nào?

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì? Hợp đồng tương lai hàng hóa là một công cụ tài chính mà các nhà đầu tư và thương nhân sử dụng để giao dịch hàng hóa với mức giá định trước trong tương lai. Hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới và có ngày giao hàng cũng như giá trị hàng hóa rõ ràng. 

Người tham gia giao dịch hàng hóa tương lai có thể là nhà sản xuất hàng hóa, nhà kinh doanh, nhà đầu tư hoặc  tổ chức tài chính. Hợp đồng tương lai hàng hóa mang đến cho nhà đầu tư tính thanh khoản cao và cơ hội đầu tư đa dạng. Nó cũng là một công cụ quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện gia nhập thị trường hàng hóa.Tuy nhiên, việc tham gia giao hàng hợp đồng tương lai đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các quy tắc và điều kiện của việc trao đổi hàng hóa có liên quan, cũng như cân nhắc các rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

Hợp đồng tương lai là sự thỏa thuận giữa hai bên mua và bán về một giao dịch trong tương lai với một mức giá cụ thể kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.  

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một loại hợp đồng tài chính trong đó hai bên thỏa thuận mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể vào một thời điểm cụ thể trong tương lai với một mức giá xác định trước. Hợp đồng này cho phép mua hoặc bán một loại hàng hóa như dầu, ngô, kim loại màu và nhiều loại hàng hóa khác. 

Hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa, nơi người mua và người bán thỏa thuận về các yếu tố như loại hàng hóa, số lượng, thời gian giao hàng và giá trị hàng hóa,… Người tham gia giao dịch hàng hóa tương lai có thể là nhà sản xuất hàng hóa, nhà kinh doanh, nhà đầu tư hoặc tổ chức tài chính. Đối với nhà sản xuất và kinh doanh, hợp đồng tương lai giúp phòng ngừa rủi ro về giá, đảm bảo thu nhập ổn định và tránh thua lỗ do biến động giá. Ngược lại, các nhà đầu tư và thương nhân có thể sử dụng biến động giá để kiếm lợi nhuận từ cả việc mua và bán hàng hóa tương lai.

Ví dụ về Hợp đồng tương lai hàng hóa

Công ty A ký hợp đồng tương lai bán cho công ty B 100 000 thùng dầu vào tháng 5/2023 theo giá 1.500.000 đ/thùng. Đến tháng 9/2023, nếu giá dầu tăng 2.000.000 đ/thùng thì sẽ có hai phương án cho công ty A như sau: Hoặc là A sẽ giao cho B 100 000 thùng dầu với giá 1.500.000 đ/thùng hoặc công ty A sẽ không bán dầu cho công ty B mà thanh toán theo chênh lệch thỏa thuận ban đầu cho công ty B với số tiền: 500.000×100.000 = 50.000.000.000đ

Đặc điểm của Hợp đồng tương lai hàng hóa

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

 • Tiêu chuẩn hóa: Hợp đồng tương lai hàng hóa thường được tiêu chuẩn hóa, bao gồm các quy định chung về loại hàng hóa, chất lượng, số lượng, khối lượng vàng, bao bì… Điều này giúp tạo sự nhất quán, rõ ràng trong giao dịch.  
 • Ngày giao hàng: Hợp đồng tương lai hàng hóa với ngày giao hàng được xác định trước. Đây là ngày người mua phải mua hàng theo hợp đồng và người bán phải bán hàng. Ngày này có thể là trong tương lai gần hoặc xa tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. 
 • Giá hợp đồng: Giá của hợp đồng tương lai hàng hóa được thỏa thuận trước khi thực hiện giao dịch. Điều này giúp xác định giá trị hợp đồng và giúp các bên dễ chốt hơn dựa trên giá trị đó.
 • Thanh toán: Việc thanh toán không được thực hiện ngay đối với hợp đồng tương lai hàng hóa mà thường được thực hiện vào ngày giao hàng. Thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển nhượng tài sản.  
 • Có thể đảo ngược: Hợp đồng tương lai hàng hóa về bản chất thường có thể đảo ngược, nghĩa là người mua và người bán có thể bán hoặc mua lại hợp đồng trước ngày giao hàng. Điều này cho phép các bên thay đổi vị trí hoặc rút tiền trước khi hợp đồng hết hạn.  
 • Đòn bẩy tài chính: Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa thường cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính, nghĩa là chỉ cần một phần nhỏ giá trị hợp đồng làm tiền đặt cọc để tham gia giao dịch. Điều này thể hiện một cơ hội tiềm năng để tăng lợi nhuận, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn.  
 • Thị trường phái sinh: Các giao dịch tương lai hàng hóa thường được giao dịch trên các sàn giao dịch phái sinh, nơi các hợp đồng tương lai được mua bán và thanh toán. Các sàn giao dịch phái sinh cung cấp một nền tảng để giao dịch hàng hóa tương lai và đảm bảo tính thanh khoản cũng như tính minh bạch của thị trường.

Lợi ích của Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

 • Phòng ngừa rủi ro về giá: Hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép các nhà sản xuất và thương nhân hàng hóa phòng ngừa trước những biến động giá bất ngờ. Bằng cách ấn định giá hàng hóa trong tương lai, họ có thể đảm bảo thu nhập ổn định và tránh thua lỗ do biến động giá không lường trước được.  
 • Giá  hàng hóa: Hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép các nhà sản xuất và thương nhân hàng hóa ấn định giá hàng hóa của họ trước khi giao dịch bắt đầu. Điều này mang lại khả năng dự đoán và sự chắc chắn cho các đánh giá, giúp họ quản lý rủi ro và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả hơn.  
 • Tạo cơ hội đầu tư: Giao dịch hàng hóa tương lai mang lại cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường. Nhờ tính thanh khoản cao và đòn bẩy tài chính, họ có thể khai thác biến động giá để tạo ra lợi nhuận. Điều này mang lại cơ hội đa dạng hóa và  lợi nhuận trong môi trường thị trường hàng hóa.  
 • Kiểm soát rủi ro: Hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép  nhà sản xuất, thương nhân và tổ chức tài chính giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của họ. Bằng cách ký kết hợp đồng tương lai, họ có thể chuyển rủi ro về giá cho những người tham gia thị trường khác. Điều này giúp bảo vệ tài sản, giảm thiểu biến động và tạo sự ổn định cho doanh nghiệp. 
 • Thanh khoản và minh bạch: Các giao dịch tương lai hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai chuyên nghiệp, đảm bảo tính thanh khoản cao và minh bạch trong quá trình giao dịch. Điều này cho phép người tham gia mua, bán và hủy hợp đồng nhanh chóng và hiệu quả, tăng lưu thông và tiến hành các hoạt động giao dịch chủ động.  

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa thường diễn ra trên các sàn giao dịch hàng hóa hoặc các nền tảng giao dịch điện tử. Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào sàn giao dịch và quy định của từng địa điểm giao dịch. Để tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ quy tắc và điều kiện giao dịch của sàn và tuân theo các quy định được đưa ra.

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

 1. Mở tài khoản giao dịch: Người tham gia phải mở tài khoản giao dịch với sàn giao dịch hoặc thông qua nhà môi giới tài chính. Quá trình này bao gồm cung cấp thông tin cá nhân, xác minh danh tính và hoàn tất thủ tục mở tài khoản. 
 2. Lựa chọn hợp đồng tương lai hàng hóa: Người tham gia lựa chọn  hàng hóa, thời hạn và quy mô của hợp đồng tương lai mà họ muốn giao dịch. 
 3. Đặt lệnh giao dịch: Người tham gia đặt lệnh mua hoặc bán hợp đồng tương lai hàng hóa thông qua Nền tảng giao dịch. Đơn đặt hàng này chứa thông tin về giá đề xuất, số lượng và các điều khoản khác của giao dịch.  
 4. Xác nhận và khớp lệnh: Hệ thống giao dịch xác nhận và khớp lệnh mua, bán của các bên tham gia giao dịch. Nếu lệnh mua và lệnh bán có điều khoản tương tự nhau thì lệnh sẽ được thực hiện và giao dịch được thiết lập.  
 5. Ký quỹ: Người tham gia bắt buộc phải ký quỹ hay còn gọi là ký quỹ để đảm bảo tính thanh khoản và đối ứng. Biên độ này được xác định dựa trên các quy tắc trao đổi và phụ thuộc vào giá trị của hợp đồng tương lai.  
 6. Theo dõi và điều chỉnh vị thế: Trong quá trình giao dịch, người tham gia có thể quản lý và điều chỉnh vị thế của mình. Bạn có thể mua hoặc bán thêm các hợp đồng tương lai để tăng hoặc giảm một vị thế hoặc đóng một vị thế hiện tại trước khi hợp đồng hết hạn.  
 7. Giao hàng và thanh toán: Hợp đồng tương lai được giao và thanh toán vào ngày giao hàng. Thông thường, người mua có quyền yêu cầu giao hàng và người bán chịu trách nhiệm giao hàng tương ứng. Thanh toán dựa trên giá trị hợp đồng và các quy tắc được xác định trước.  
 8. Đáo hạn hợp đồng: Khi giao hàng và thanh toán, hợp đồng tương lai hết hạn và chấm dứt. Sau khi hết hạn hợp đồng, các bên không còn nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng.

Để có thể hiểu rõ hơn về cách giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, quý nhà đầu tư có thể liên hệ với chuyên viên của Gia Cát Lợi qua thông tin dưới đây.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!