Ký Quỹ Là Gì?

Ký Quỹ Là Gì? Kiến Thức Cần Biết

Ký quỹ là gì? Ký quỹ là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các giao dịch ngân hàng, tài chính và thương mại. Nó đề cập đến quá trình sử dụng một lượng tiền hoặc tài sản tương đương để đảm bảo tính chính xác và thực hiện nghĩa vụ của một giao dịch hoặc hợp đồng. Ký quỹ được xem như một hình thức bảo mật hoặc bằng chứng về khả năng thanh toán hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ của các bên. 

Ký quỹ tạo niềm tin nhằm và đảm bảo tính công bằng trong giao dịch. Khi một bên ký quỹ thể hiện cam kết và khả năng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hoặc giao dịch. Đồng thời, ký quỹ bảo vệ người nhận ký quỹ khỏi rủi ro mất tiền hoặc tổn thất nếu bên gửi ký quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ của họ.

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là quá trình ký gửi một số tiền hoặc tài sản tương đương để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các nghĩa vụ trong một giao dịch hoặc hợp đồng. Thông qua tài khoản ký quỹ, người ký quỹ đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và sẵn sàng bồi thường cho người nhận ký quỹ trong trường hợp xảy ra sai sót. 

Ký Quỹ Là Gì?

Quy trình ký quỹ thường liên quan đến việc chuyển tiền hoặc tài sản từ bên ký quỹ sang một bên trung gian đáng tin cậy, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty ký quỹ. Ngân hàng hoặc công ty ủy thác này giữ tiền hoặc tài sản trong tài khoản ký quỹ và thực hiện phân phối hoặc hoàn trả theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Vì sao phải ký quỹ?

Ký quỹ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin và bảo vệ các bên tham gia giao dịch. Người nhận ký quỹ có thể yên tâm nhận được tiền bồi thường từ tài khoản ký quỹ nếu người gửi không thực hiện nghĩa vụ của họ. Ngược lại, người gửi tiền ký quỹ cũng được đảm bảo rằng tiền hoặc tài sản của họ sẽ được giữ an toàn và sẽ được hoàn trả nếu đồng ý với các điều khoản. 

Ký quỹ được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực bao gồm ngân hàng, tài chính, bất động sản, giao dịch kinh doanh và hợp đồng xây dựng. Nó có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực và hạn chế rủi ro trong các giao dịch, hợp đồng kinh tế.

Đặc điểm của ký quỹ

Ký Quỹ Là Gì?

  • Đảm bảo tính chính xác: Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của tài khoản ký quỹ là đảm bảo tính chính xác và thực hiện các nghĩa vụ trong giao dịch hoặc hợp đồng. Bằng cách đặt cọc một số tiền hoặc tài sản tương đương, khoản đặt cọc này tạo ra một cam kết về sự an toàn và tin cậy giữa các bên.  
  • Bảo vệ cho bên nhận ký quỹ: Ký quỹ bảo vệ bên nhận ký quỹ khỏi nguy cơ mất tiền hoặc tổn thất nếu bên gửi ký quỹ không thực hiện đúng cam kết. Trong trường hợp vi phạm, bên nhận có quyền yêu cầu bồi thường từ ký quỹ để bù đắp thiệt hại.
  • Giảm thiểu rủi ro: Ký quỹ làm giảm rủi ro trong các giao dịch và hợp đồng bằng cách đảm bảo rằng các nghĩa vụ được đáp ứng đúng. Nếu người gửi không đáp ứng nghĩa vụ của họ, ký quỹ sẽ cung cấp một số hình thức bồi thường cho người nhận.
  • Được quản lý bởi bên trung gian đáng tin cậy: Tài khoản ký quỹ thường được quản lý bởi  bên trung gian đáng tin cậy, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty ký quỹ. Người trung gian đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ tài khoản ký quỹ và thực hiện các hoạt động liên quan như chuyển khoản, thanh toán và bù trừ theo yêu cầu của các bên liên quan.  
  • Đa dạng hóa: Tiền gửi có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiền mặt, chứng khoán, tiền gửi ngân hàng và tài sản bất động sản. Việc lựa chọn phương thức đặt cọc tuỳ thuộc vào từng loại hợp đồng, giao dịch cụ thể và  yêu cầu của các bên tham gia.  
  • Xác định điều kiện và thời gian: Tiền gửi thường có  điều kiện và thời gian xác định trước. Các Điều khoản và Điều kiện này quy định rõ ràng việc sử dụng và vận hành tài khoản ký quỹ cũng như các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Tài khoản ký quỹ là gì? 

Tài khoản ký quỹ là tài khoản do ngân hàng mở. Vì vậy, tài khoản ký quỹ  được ngân hàng sử dụng và quản lý  theo yêu cầu của thỏa thuận với khách hàng để chứng minh khả năng tài chính cho hoạt động của công ty.

Tiền ký quỹ là gì?

Tiền ký quỹ hay còn gọi là tiền gửi ký quỹ là loại tiền không kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn do tổ chức đặt tại ngân hàng nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với ngân hàng hoặc các bên có liên quan.  

Hiện nay, hầu hết các công ty hay doanh nghiệp đều gửi tiền hoặc kim khí quý, đá quý, chứng từ có giá trị vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho công ty. Và tất cả các khoản tiền hoặc tài sản có giá trị bị tạm giữ đều được giám sát chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết hạn.

Hình thức, chủ thể liên quan trong biện pháp ký quỹ

Hình thức và thủ tục gửi tiền phải tuân theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Chủ thể trong quan hệ ký quỹ bao gồm hai bên: Bên ký quỹ là bên đã gửi một lượng tài sản xác định vào tài khoản ký quỹ tại một ngân hàng xác định. Người được ký quỹ là bên nhận thanh toán và thu hồi mọi thiệt hại từ tài khoản đó nếu người được ký quỹ không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các vụ kiện chống lại nó trong thời hạn. Trong ký quỹ, ngân hàng được coi là chủ sở hữu của tài sản ký quỹ và có nghĩa vụ thanh toán cho bên vi phạm bằng tài sản của tài khoản ký quỹ.

Nội dung của ký quỹ

Với phương thức ký quỹ, tùy theo loại hợp đồng mà một hoặc cả hai bên phải mở tài khoản tại ngân hàng nhưng chỉ được sử dụng tài khoản này sau khi kết thúc hợp đồng. Nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì ngân hàng nơi ký quỹ dùng tài khoản đó để thanh toán cho bên có quyền. Nếu bên được bồi thường thiệt hại do bên kia vi phạm nghĩa vụ, ngân hàng sẽ dùng tài khoản này để bồi thường thiệt hại. Ngân hàng có quyền ghi nợ phí ngân hàng từ tài khoản này trước khi thanh toán và bồi thường.  

Cơ chế ký quỹ nói chung là chuyển tiền hoặc tài sản từ người gửi ký quỹ sang người nhận ký quỹ thông qua một trung gian đáng tin cậy như ngân hàng hoặc công ty ủy thác. Nếu các  điều khoản của giao dịch hoặc hợp đồng được đáp ứng thành công, khoản tiền gửi có thể được trả lại cho người gửi ban đầu. Trong trường hợp vi phạm hoặc vi phạm nghĩa vụ, tài khoản ký quỹ có thể được sử dụng để bồi thường cho người nhận.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

Bên gửi ký quỹ

– Quyền: Bên gửi tiền có quyền yêu cầu và đảm đảm rằng các nghĩa vụ theo giao dịch hoặc hợp đồng sẽ được thực hiện đúng hạn. Nếu người nhận không thực hiện nghĩa vụ của mình thì người gửi có quyền đòi tiền gửi hoặc đòi tiền bồi thường. 

– Nghĩa vụ: Người gửi tiền có nghĩa vụ chuyển tiền hoặc hàng hóa được bảo đảm cho bên trung gian. Người gửi cũng có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa thuận và không vi phạm chúng.

Bên nhận ký quỹ

– Quyền: Bên nhận cọc có quyền yêu cầu bên nhận cọc bồi thường thiệt hại nếu bên gửi không thực hiện nghĩa vụ của mình theo giao dịch, hợp đồng. Người nhận cũng có quyền xác minh và đảm bảo an toàn cho tài khoản ký quỹ trong quá trình giao dịch.  

– Nghĩa vụ: Người nhận ký quỹ có nghĩa vụ thực hiện đúng các nghĩa vụ và điều kiện quy định trong hợp đồng, giao dịch. Không được vi phạm Điều khoản hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có hại cho Tài khoản ký quỹ.

Bên trung gian (ngân hàng hoặc công ty ký quỹ)

– Quyền: Bên trung gian có quyền quản lý và giữ tiền ký quỹ theo các điều kiện và yêu cầu đã thỏa thuận. Bạn có quyền thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ký quỹ như chuyển nhượng, thanh toán, bồi thường theo yêu cầu của các bên liên quan.  

– Nhiệm vụ: Bên trung gian có nghĩa vụ giữ an toàn cho tài khoản ký quỹ và không can thiệp vào tiền hoặc tài khoản ký quỹ trừ khi cả hai bên liên quan đồng ý làm như vậy. Họ cũng có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc và thủ tục liên quan đến việc quản lý và thanh lý tiền đặt cọc theo các yêu cầu và điều kiện đã thỏa thuận.

Ký Quỹ Trong Giao Dịch Hàng Hoá là gì?

Ký Quỹ Là Gì?

Ký quỹ trong giao dịch hàng hóa là số tiền mà nhà đầu tư phải nộp để duy trì tài khoản của mình và thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ giao dịch hàng hoá. Tuy nhiên, đó không phải là phần tiền thanh toán trả trước của toàn bộ hợp đồng, mà là khoản tiền đảm bảo nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ thời điểm đáo hạn. Ngoài ra, ký quỹ còn nhằm mục đích:

  • Đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc. Mặt khác, ký quỹ không phải là khoản tiền vay nên không phải chịu lãi suất. Đó cũng là lý do, nhà đầu tư chỉ phải trả duy nhất phía giao dịch (khoảng 300.000 – 350.000 VNĐ, tuỳ vào từng sản phẩm) mà không phải chịu thêm bất cứ một khoản phí nào khác như lãi suất qua đêm. Bên cạnh đó, điều này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn, thường nắm giữ vị thế mở trong một thời gian dài.
  • Thanh toán và bù trừ theo giá thực tế (hạch toán lãi/lỗ hàng ngày), sẽ thông báo vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư và gọi ký quỹ bổ sung sau.

Để theo dõi chi tiết hơn về ksy quỹ trong giao dịch hàng hóa, nhà đầu tư có thể xem thêm tại bài viết: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-trong-giao-dich-hang-hoa-la-gi/ 

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!