Sở giao dịch hàng hóa hoạt động như thế nào?

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Hoạt Động Như Thế Nào?

Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa như thế nào?

Theo quy định tại Luật Thương mại 2005 36/2005/QH 11, chức năng của Sở giao dịch hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

 • Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá
 • Điều hành các hoạt động giao dịch
 • Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa,, trách nhiệm, quyền hạn của Sở giao dịch hàng hóa cùng với việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa tại Chương 2 Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

Hàng hoá được phép mua bán

Theo quy định tại quyết định số 4361/QĐ-BCT năm 2010 về việc công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa, những hàng hóa được giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa bao gồm: 

 • Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in.
 • Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa.
 • Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói.
 • Cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật.
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.
 • Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.
 • Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở Giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành. 

Hợp đồng mua bán hàng hóa 

 Theo quy định tại Điều 64 luật thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Trong đó:

 • Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.
 •  Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Phương thức giao dịch 

      Sở giao dịch hàng hóa thực hiện phương thức giao dịch thông qua việc khớp lệnh tập trung trên cơ sở lệnh mua, lệnh bán trên nguyên tắc : 

 •  Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước
 •  Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Trường hợp các lệnh cùng loại có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.

     Thời gian giao dịch: 

 • Thời hạn giao dịch hợp đồng qua Sở Giao dịch hàng hóa được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng. Cho đến phiên giao dịch cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng.
 • Ngay sau khi hết thời hạn giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng.

Phương thức thực hiện hợp đồng

Các bên giao dịch hợp đồng kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng theo một trong hai phương thức dưới đây:

 •  Thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng;
 •  Giao nhận hàng hóa qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

Các bên giao dịch hợp đồng quyền chọn có thể lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức dưới đây:

 •     Thực hiện quyền chọn theo các phương thức quy định tại khoản 1 Điều này;
 •     Không thực hiện quyền chọn.

 Trước ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng, theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, Sở Giao dịch hàng hóa phải yêu cầu các thành viên kinh doanh lựa chọn việc thực hiện hợp đồng theo các phương thức theo quy định của pháp luật.

Các thành viên kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức giao nhận hàng hoá.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!