Thông Báo Áp Dụng Tỷ Giá Nguyên Tệ Kể Từ Ngày 24/01/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV.

Quý Khách hàng lưu ý:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 21/01/2022.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 24/01/2022.

Thông tin chi tiết quyết định: 

02471099247
DMCA.com Protection Status