Thông Báo Ban Hành Đặc Tả Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hóa Ngày 21/03/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Đồng COMEX, Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 21/03/2022.

Xem chi tiết tại: Quyết định số 208QĐ/TGĐ-MXV vv ban hành đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Đồng COMEX, Bạc COMEX, Bạch Kim NYMEX giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 21/03/2022

02471099247
DMCA.com Protection Status